Zapewnienie możliwości przyłączenia
Wniosek o potwierdzenie mocy przyłączeniowej
Grupa VI - Wniosek o określenie tymczasowych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
Grupa III - Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 15 kV
Grupa IV - Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 0,4 kV (powyżej 40 kW)
Grupa V - Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 0,4 kV (do 40 kW)
Grupa II - Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 110 kV
Wniosek o krótkotrwałe podłączenie urządzeń w grupie taryfowej R
Wniosek o określenie warunków przyłączenia zakładu wytwarzania energii z modułem / modułami wytwarzania energii typu A, B, C, D do sieci elektroenergetycznej – gr. II, III, IV, V
Wniosek o określenie warunków usunięcia kolizji zamierzeń inwestycyjnych Klienta z siecią elektroenergetyczną nN i SN
Wniosek o określenie warunków usunięcia kolizji zamierzeń inwestycyjnych Klienta z siecią elektroenergetyczną WN
Wniosek o określenie warunków przyłączenia stacji ładowania samochodów elektrycznych/infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego do sieci elektroenergetycznej nN i SN
Wniosek o wydanie potwierdzenia odbioru przyłącza