Jeżeli dotychczasowy odbiorca pobiera energię elektryczną na podstawie:

W celu wypowiedzenia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, złóż wymagane dokumenty wymienione poniżej. Rozwiąż również umowę sprzedaży energii elektrycznej. Aby to zrobić, zgłoś się do sprzedawcy, z którym masz obecnie zawartą umowę.

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji - przejęcie punktu poboru przez innego Odbiorcę
Załącznik do wniosku/wypowiedzenia - wykaz punktów poboru
Pełnomocnictwo ogólne

Opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym mailowo na adres:

operator@stoen.pl

Pocztą na adres korespondencyjny:

ul. Nieświeska 52
 03-867 Warszawa

W Biurze Obsługi Klientów - Dystrybucja przy:

ul. Rudzkiej 18
 w Warszawie

Po pozytywnym zweryfikowaniu kompletności Twojego wypowiedzenia umowy dystrybucyjnej otrzymasz od nas odpowiedź, która będzie zawierała informacje o okresie trwania wypowiedzenia oraz ewentualnych dalszych krokach, jakie należy podjąć.

W przypadku negatywnej weryfikacji wypowiedzenia, zwrotnie otrzymasz od nas odpowiedź uwzględniającą powód odrzucenia.

Złóż wypowiedzenie umowy sprzedaży oraz świadczenia usług dystrybucji u sprzedawcy, z którym masz zawartą umowę kompleksową.

Jeżeli dotychczasowy odbiorca pobiera energię elektryczną na podstawie:

Wypowiedz umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zmarłego odbiorcy. W tym celu złóż wymagane dokumenty wymienione poniżej.

Do wypowiedzenia powinien być dołączony akt zgonu lub inny dokument potwierdzający śmierć odbiorcy np. poświadczenie dziedziczenia, lub stwierdzenie nabycia spadku.

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji - śmierć Odbiorcy
Załącznik do wniosku/wypowiedzenia - wykaz punktów poboru
Pełnomocnictwo ogólne

Opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym mailowo na adres:

operator@stoen.pl

Pocztą na adres korespondencyjny:

ul. Nieświeska 52
 03-867 Warszawa

W Biurze Obsługi Klientów - Dystrybucja przy:

ul. Rudzkiej 18
 w Warszawie

Po pozytywnym zweryfikowaniu kompletności wypowiedzenia umowy dystrybucyjnej otrzymasz od nas odpowiedź, która będzie zawierała informacje o dalszych krokach, jakie należy podjąć.

W przypadku negatywnej weryfikacji wypowiedzenia, zwrotnie otrzymasz od nas odpowiedź uwzględniającą powód odrzucenia.

Złóż wypowiedzenie umowy sprzedaży oraz świadczenia usług dystrybucji u sprzedawcy, z którym zmarły odbiorca miał zawartą umowę kompleksową.