Stoen Operator Sp. z o.o. dążąc do realizacji inwestycji na najwyższym poziomie z zachowaniem wysokich standardów uczciwości i transparentności informuje, o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych pod adresem naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub za pośrednictwem strony: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

→ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

→ Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej (NFOŚiGW)