Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Energetyczne, do końca 2023 roku zainstalowane 
 i skomunikowane z systemem centralnym liczniki zdalnego odczytu mają osiągnąć w kraju poziom co najmniej 15% odbiorców wyposażonych w tego typu liczniki. W Stoen Operator zobowiązanie to dotyczy ok. 0,17 mln odbiorców do końca 2023 roku. Obecnie Stoen posiada 0,2 mln szt. liczników zdalnego odczytu, a liczba ta stale się powiększa.

W ramach Projektu pn. „Zakup i montaż liczników zdalnego odczytu u klientów warszawskiej sieci dystrybucyjnej (Część A)”, Stoen Operator zainstalował u odbiorców 210 tys. liczników zdalnego odczytu. Pierwsza Faza Projektu obejmowała montaże w dzielnicy Praga Południe oraz Targówek.

Projekt  współfinansowany  z  Funduszu Modernizacyjnego w ramach Programu Priorytetowego 4.7  Zeroemisyjny system energetyczny Elektroenergetyka – Inteligentna infrastruktura energetyczna.

Co to jest inteligentny licznik?

 • urządzenie elektroniczne mierzące pobór i wprowadzenie do sieci energii elektrycznej
 • umożliwia odczyt wskazań w sposób zdalny (kontroler poboru energii nie powinien już dokonywać odczytu licznika w sposób tradycyjny, poza sytuacjami awaryjnymi)
 • komunikacja z licznikiem odbywa się poprzez bezpieczny protokół z zastosowaniem szyfrowania danych
 • licznik umożliwia zdalne włączenie i wyłączenie zasilania przez Stoen Operator
 • licznik posiada lokalny interfejs radiowy, szyfrowany bezpiecznym protokołem, poprzez który możesz uzyskać dostęp do wskazań licznika w czasie zbliżonym do rzeczywistego (w zależności od licznika, interfejs może działać w standardzie Wireless M-BUS lub P1, który może się komunikować z licznikiem w celu odebrania tych danych*)

* W celu aktywacji interfejsu lokalnego prosimy o złożenie wniosku (link do wniosku z załącznika) w Biurze Obsługi Klienta – Dystrybucja (ul. Rudzka 18, Warszawa) lub przesłać skan wniosku na mail: .

Wskazania licznika

Wskazania licznika są podstawą do rozliczenia usługi dystrybucji oraz energii elektrycznej pobranej w danym okresie rozliczeniowym. Dane odczytane zdalnie z licznika Stoen Operator przekazuje Twojemu sprzedawcy energii elektrycznej.

Korzyści z inteligentnych pomiarów

Dla Klienta

 • brak wizyt kontrolera poboru energii
 • możliwość uzyskania dostępu do wskazań licznika w czasie zbliżonym do rzeczywistego*
 • możliwość uzyskania dostępu do szczegółowych danych o zużyciu np. dobowym, godzinowym**
 • możliwość skorzystania przez odbiorców z nowych taryf oraz rozliczeń w oparciu o dane rzeczywiste**

Dla Operatora Sieci

 • Stoen Operator, dzięki danym zbieranym przez inteligentne liczniki, będzie mógł efektywniej zarządzać siecią i optymalizować jej pracę
 • liczniki umożliwią szybszą identyfikację awarii w sieci niskiego napięcia oraz lepszą obsługę Klienta

* W celu aktywacji interfejsu lokalnego prosimy o złożenie wniosku (link do wniosku) w Biurze Obsługi Klienta – Dystrybucja (ul. Rudzka 18, Warszawa) lub przesłać skan wniosku na mail:

** W zależności od oferty Twojego sprzedawcy energii.

Ważne!

Wymiana licznika nie powoduje zmiany warunków umowy. Nie ponosisz dodatkowych kosztów związanych z wymianą licznika zgodną z harmonogramem wyznaczonym przez Stoen Operator. Harmonogram instalacji liczników zdalnego odczytu znajdziesz w zakładce Harmonogram wymian liczników. Wcześniejsza wymiana licznika jest możliwa na Twój wniosek i tylko taka wymiana jest płatna – wniosek można pobrać ze strony internetowej Stoen Operator z zakładki Licznik na życzenie.

Pracownik dokonujący wymiany licznika ma imienny identyfikator

Uwaga na oszustów!

Pracownik dokonujący wymiany nie prosi o zapłatę, czy o podanie Twoich danych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 821 31 31.

Ulotka 'O liczniku w prosty sposób' (2022-2023)
Ulotka 'O liczniku w prosty sposób' (od 2024 r.)
Szczegółowe informacje o Liczniku Zdalnego Odczytu (LZO)
Model danych podstawowych dla liczników Stoen Operator_v1.0
Opis dzienników zdarzeń oraz lista kodów zdarzeń_v1.0
Opis profili - rejestrowane kody OBIS_v1.0
Wniosek o uruchomienie / wyłączenie interfejsu lokalnego licznika zdalnego odczytu