Obowiązujący w Stoen Operator Sp. z o.o. Program zgodności został zatwierdzony decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRD.743.1.2022.MZi z dnia 8 lutego 2022r. i zatwierdzony uchwałą Zarządu Stoen Operator Sp. z o.o.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu.

W przypadku pytań dotyczących postanowień Programu zgodności zapraszamy do kontaktu z Inspektorem ds. zgodności Stoen Operator Sp. z o.o. pod adresem e-mail:
program.zgodnosci@stoen.pl

Dokumenty do pobrania: