• Pod żadnym pozorem nie dotykać zerwanego lub opuszczonego przewodu.Pod żadnym pozorem nie dotykać i nie zbliżać się do drzew, konstrukcji wsporczych , ogrodzeń itp. na których leży lub z którymi styka się przewód.
 • Zachować bezpieczną odległość (przynajmniej 3 metry) od miejsc jak wyżej.
 • Pilnie zadzwonić pod numer 22 821 31 31 z informacją o zerwanych lub opuszczonych przewodach ( w przypadku problemu z połączeniem zawiadomić policję lub zgłosić zdarzenie pod numer 112). W przekazywanej informacji należy podać lokalizację lub dokładny adres miejsca zdarzenia.
 • Zaczekać na przyjazd służb technicznych Stoen Operator (do 20 minut od wezwania).
 • Informować inne osoby przechodzące obok o istniejącym niebezpieczeństwie.
 • O ile istnieją możliwości techniczne - dostęp do przewodów zabezpieczyć poprzez wygrodzenie, oznaczenie, zamknięcie terenu posesji itp.
 • Pod żadnym pozorem nie wchodzić do stacji.
 • Bez wchodzenia do stacji – przez otwarte drzwi głośno zadać pytanie czy ktoś znajduje się we wnętrzu stacji.
 • W przypadku stwierdzenia obecności osób nieupoważnionych (np. dzieci) kategorycznie zażądać opuszczenia przez nie pomieszczeń obiektu.
 • W miarę możliwości zamknąć drzwi klamką lub prowizorycznie zabezpieczyć – podeprzeć innym przedmiotem, założyć kłódkę itp.
 • Pilnie zadzwonić pod numer 22 821 31 31 z informacją o otwartych drzwiach do pomieszczeń stacji energetycznej ( w przypadku problemu z połączeniem zawiadomić policję lub zgłosić zdarzenie pod numer 112). W przekazywanej informacji należy podać lokalizację lub dokładny adres stacji oraz jej numer (napisany na drzwiach stacji).
 • Zaczekać na przyjazd służb technicznych Stoen Operator (do 20 minut od wezwania) celem uniemożliwienia dostępu do stacji osobom postronnym.
 • Pod żadnym pozorem nie dotykać urządzeń zainstalowanych w środku złącza.
 • W miarę możliwości zamnknąć drzwi klamką lub prowizorycznie zabezpieczyć – podeprzeć innym przedmiotem itp. ( w przypadku uszkodzenia zawiasów przy drzwiach metalowych złącza, zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie wpadły do wnętrza złącza; w razie wątpliwości nie dotykać).
 • Pilnie zadzwonić pod numer 22 821 31 31 z informacją o otwartych drzwiach do urządzeń energetycznych ( w przypadku problemu z połączeniem zawiadomić policję lub zgłosić zdarzenie pod numer 112). W przekazywanej informacji należy podać lokalizację lub dokładny adres złącza.
 • Zaczekać na przyjazd służb technicznych Stoen Operator (do 20 minut od wezwania) celem uniemożliwienia dostępu do złącza osobom postronnym

Celem niniejszych wytycznych i wskazówek jest wspieranie inwestorów/wykonawców robót w prowadzonej przez nich działalności budowlanej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

 • zapewnienie bezpieczeństwa własnym pracownikom i osobom postronnym
 • przeciwdziałanie uszkodzeniom sieci i urządzeń elektroenergetycznych.

Poniżej przedstawiamy dedykowane użytkownikom usługi kluczowej informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed takimi zagrożeniami.