+48 22 821 30 11
 Od poniedziałku do piątku w godz.
 8.00-16.00

e-mail: zs.osd@stoen.pl

Adres korespondencyjny:
 Stoen Operator Sp. z o.o
 ul. Nieświeska 52
 03-867 Warszawa

+48 22 821 31 31
 24 godziny / 7 dni w tygodniu

Zalogowanie się do systemu zmiany sprzedawcy jest możliwe po złożeniu odpowiedniego wniosku do Stoen Operator i uzyskaniu indywidualnego "loginu" i "hasła dostępu". Informacje dodatkowe można uzyskać u osób wymienionych do kontaktu zgodnie z Generalnymi Umowami Dystrybucji zawartymi z OSD przez każdego ze Sprzedawców.

Instrukcję obsługi systemu innSZS/UR można pobrać po zalogowaniu się do systemu i wybraniu przycisku "Pomoc".

Zalogowanie się do Systemu pozyskiwania danych pomiarowych jest możliwe po złożeniu odpowiedniego wniosku do Stoen Operator i uzyskaniu indywidualnego "loginu" i "hasła dostępu"/ Informacje dodatkowe można uzyskać u osób wymienionych do kontaktu zgodnie z Generalnymi Umowami Dystrybucji zawartymi z OSD przez każdego ze Sprzedawców.