+48 22 821 31 31
 24 godziny / 7 dni w tygodniu

e-mail: operator@stoen.pl

Adres korespondencyjny:
 Stoen Operator Sp. z o.o
 ul. Nieświeska 52
 03-867 Warszawa

+48 22 821 31 31
 24 godziny / 7 dni w tygodniu

  • Informacje o bieżącym stanie konta
  • Dostęp do e-faktury
  • Możliwość zaktualizowania danych kontaktowych
  • Składanie wniosków z obszaru przyłączeń (np. nowe przyłączenia, zwiększanie mocy przyłączeniowej, mikroinstalacje oraz usuwanie kolicji)