W pierwszej kolejności wybierz odpowiedni wniosek dotyczący zamiany warunków umowy dystrybucyjnej i wypełnij go. Nie zapomnij dołączyć do wniosku wymaganych załączników.

Wniosek o zmianę mocy umownej lub grupy taryfowej
Wniosek o zmianę cyklu rozliczeniowego
Wniosek o objęcie ochroną obiektu przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
Wniosek o połączenie PPE w ramach rozliczania rynku mocy
Pełnomocnictwo ogólne
Załącznik do wniosku o połączenie PPE

Wybierz odpowiedni dla Ciebie sposób złożenia wniosku:

W formie skanu podpisanego wniosku mailowo na adres:
 
 operator@stoen.pl

Pocztą na adres korespondencyjny:

ul. Nieświeska 52 
 03-867 Warszawa

W Biurze Obsługi Klientów - Dystrybucja przy:

ul. Rudzkiej 18
 w Warszawie

Nie chcesz czekać w kolejce?

Po pozytywnym zweryfikowaniu kompletności Twojego wniosku oraz możliwości wprowadzenia zmiany w warunkach umowy dystrybucyjnej, otrzymasz od nas propozycję umowy lub aneksu, który uwzględnia wnioskowaną zmianę. W przypadku negatywnej weryfikacji wniosku, zwrotnie otrzymasz od nas odpowiedź uwzględniającą powód jego odrzucenia.

Jeżeli akceptujesz warunki umowy lub aneksu, podpisz dokument i złóż go w wybrany przez Ciebie sposób:

Podpisany elektronicznie mailowo na adres:
 
 operator@stoen.pl

Pocztą na adres korespondencyjny:

ul. Nieświeska 52 
 03-867 Warszawa

W Biurze Obsługi Klientów - Dystrybucja przy:

ul. Rudzkiej 18
 w Warszawie

Nie chcesz czekać w kolejce?

Po obustronnym podpisaniu umowy lub aneksu następuje zmiana warunków w umowie dystrybucyjnej, która zostaje uwzględniona w Twoich rozliczeniach z dniem wskazanym w umowie/aneksie. W przypadku zmiany grupy taryfowej, zmiana wchodzi w życie z dniem dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego.

Zwrotnie otrzymasz od nas obustronnie podpisany dokument.