03 kwietnia 2024

Zaproszenie do dialogu technicznego w ramach PTPiREE

Uprzejmie informujemy, że Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej rozpoczyna  proces aktualizacji dokumentu „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych” oraz wdrażania Banków Nastaw dla Polski, będących zbiorami kryteriów zabezpieczeniowych oraz parametrów charakterystyk regulacyjnych inwerterów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej niskiego i średniego napięcia (MWE typu A i B).

Proces aktualizacji dokumentu „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych” wynika z zebranych doświadczeń oraz pytań i sugestii uczestników rynku, w szczególności jednostek certyfikujących oraz producentów urządzeń, a także prowadzenia na stronie PTPiREE wykazu certyfikowanych urządzeń.

Wdrożenie Banku Nastaw dla Polski jest odpowiedzią pozwalającą na zapewnienie wymaganych parametrów jakościowych energii elektrycznej.

Zapraszamy do dialogu; w tym celu prosimy o zapoznanie się z projektami ww. dokumentów i zgłoszenie ewentualnych uwag lub propozycji zmian na załączonych formularzach do dnia 30 kwietnia 2024 r. na adres:

Szczegóły dostępne są pod poniższym linkiem: