01 lipca 2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 czerwca 2022 r. do Urzędu Regulacji Energetyki została przekazana przez Stoen Operator Sp. z .o.o. Karta aktualizacji nr 30/B/16/2022 wraz z raportem z konsultacji.

06 czerwca 2022

W dniu 03.06.2022 Stoen Operator rozstrzygnął przetarg na dostawę i instalację kompletnej infrastruktury inteligentnego opomiarowania AMI i wybrał konsorcjum Esmetric i Elgama Elektronika, producenta z siedzibą na terenie Unii Europejskiej i fabryką w Wilnie.

02 czerwca 2022

Udostępniamy dokumenty referencyjne dotyczące zasad ochrony przed porażeniem i przed przepięciami w sieciach WN, SN i nN dla podmiotów świadczących usługi na rzecz Stoen Operator Sp. z o.o.

01 czerwca 2022

Uprzejmie informujemy, że zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.2.2022.LK z dnia 19 maja 2022 r., została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 28/2022 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie Stoen Operator Sp. z o.o.

31 maja 2022

Szanowni Państwo,

W związku ze zniesieniem  stanu epidemii COVID-19, informujemy że od 1 czerwca 2022 r. Biuro Obsługi Klientów – Dystrybucja czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–15:00.

19 maja 2022

Szanowni Państwo,

realizując zapisy punktu A.5.13. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator Sp. z o.o. (zwanej dalej: „IRiESD”) – rozpoczęliśmy proces wprowadzenia nowego formatu kodu PPE, w celu jego ujednolicenia w skali całego kraju. Ujednolicenie formatu kodu PPE jest związane z planowaną standaryzacją wymiany informacji oraz wdrożeniem w Polsce Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), o którym mowa w projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw z dnia 30.01.2020 r.