× Zamrożenie ceny prądu – Tarcza Solidarnościowa. Więcej informacji znajdziesz tutaj
× Zwiększamy bezpieczeństwo eBOK – wprowadziliśmy uwierzytelnianie wieloskładnikowe 
17 maja 2023

Szanowni Państwo, zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.2.2023.AOr.JPa2 z dnia 16 maja 2023 roku, została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 33/B/18/2023 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie...

12 maja 2023

Uprzejmie informujemy, że Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator. Przedstawione w niniejszej Karcie aktualizacji nr 37/K/2/2023 zmiany zapisów Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej...

27 kwietnia 2023

Uprzejmie informujemy, że Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator. Przedstawione w niniejszej Karcie aktualizacji nr 32/B/17/2023 zmiany zapisów IRiESD wynikają z: ustawy z dnia 29 października 2021...

21 kwietnia 2023

Uprzejmie informujemy, że Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator. Przedstawione w niniejszej Karcie aktualizacji nr 35/B/19/2023 zmiany zapisów IRiESD wynikają z: ustawy z dnia 20 maja...

20 kwietnia 2023

W dniach 1 i 3 maja 2023 r. Biuro Obsługi Klientów - Dystrybucja jest nieczynne

13 kwietnia 2023

Uprzejmie informujemy, że Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator. Przedstawione w niniejszej Karcie Aktualizacji zmiany zapisów Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej...

Jednym z obowiązków spółki Stoen Operator, jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jest pozyskanie od Państwa danych pomiarowych oraz mierzenie ilości zużywanego przez Państwa prądu.

Dane te są przekazywane sprzedawcom energii elektrycznej, którzy następnie wystawiają rachunek za energię. Jeśli macie Państwo podpisaną oddzielną umowę na dystrybucję prądu z naszą spółką, to również my, na podstawie tych danych, wystawiamy odpowiedni rachunek.

Odczyty danych wykonujemy zgodnie z okresem rozliczeniowym, który jest wskazany w podpisanej przez Państwa umowie (dotyczy to zarówno umowy dystrybucyjnej z naszą spółką, jak i umowy kompleksowej ze sprzedawcą energii). Taki okres rozliczeniowy wynika z przyjętego przez nas harmonogramu odczytów wskazywanych przez licznik energii elektrycznej.

Prosimy, żebyście Państwo ułatwiali pracę przedstawicielom naszej firmy i umożliwili im dostęp do licznika, jeśli znajduje się on w Państwa mieszkaniu lub w miejscu niedostępnym. Pracownicy naszej firmy mają przy sobie identyfikatory ze zdjęciem oraz imienne upoważnienia i mają obowiązek odczytać informacje o zużytej przez Państwa energii elektrycznej lub/i przeprowadzić kontrolę działania licznika.

Dziękujemy za wyrozumiałość i pomoc naszym pracownikom w wykonywaniu ich obowiązków.