26 marca 2024

Zaproszenie do dialogu technicznego w ramach PTPiREE

Szanowni Państwo,

informujemy, że w ramach Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, zorganizowany zostanie dialog techniczny dotyczący ujednolicenia parametrów budowy kabli elektroenergetycznych średniego napięcia w oparciu o normę HD 620 S3 cz. 10R, takich jak: przekrój poprzeczny żyły roboczej kabla, przekrój poprzeczny żyły powrotnej i uszczelnienie.

Szczegóły dostępne są pod poniższym linkiem: