26 lutego 2021

Taryfa e-mobility innogy Stoen Operator Sp. z o.o. obowiązuje od 1 kwietnia 2021r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z rozporządzeniem  z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniającym w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną została utworzona  grupa taryfowa dla odbiorców przyłączonych do sieci, którzy wykorzystują energię elektryczną wyłącznie na potrzeby funkcjonowania ogólnodostępnej stacji ładowania i świadczenia na niej usług ładowania zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobliności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 908 i 1086), z uwzględnieniem kryteriów określonych w ust. 1 pkt 1-4”.

Rozliczenia według taryfy e-mobility (grupy taryfowe: B21em, C21em oraz C11em) stosuje się od dnia 1 kwietnia 2021 r.