Informacja na temat możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej jest pozyskiwana w przypadku zamiaru uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub na potrzeby otrzymania informacji dotyczącej działki zlokalizowanej na terenie objętym koncesją Stoen Operator Sp. z o.o.

Krok 1. Adres planowanej inwestycji

Proszę wypełnić wymagane pola

Krok 2. Dane wnioskodawcy

Adres zamieszkania

Krok 3. Informacje o obiekcie

Krok 4. Podsumowanie

Adres planowanej inwestycji

Miejscowość:
Dzielnica:
Ulica:

Dane wnioskodawcy

Imię i nazwisko:
Nazwa firmy:
Adres:

Informacje o obiekcie

Typ obiektu:
Planowana moc:
Adres:

Stoen Operator Sp. z o.o. jest administratorem Twoich danych osobowych znajdujących się w formularzu i są one przetwarzane m. in. w celu wykonania Twojego zapytania. Informacje o Twoich prawach, danych kontaktowych naszych i Inspektora Ochrony Danych, podstawie prawnej przetwarzania, odbiorcach Twoich danych, okresie przechowywania oraz dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania znajdują się tutaj

Jeśli moc przyłączeniowa dla Twojej inwestycji jest większa niż 50kW, prosimy o złożenie wniosku o zapewnienie możliwości przyłączenia przez portal przyłączeniowy.

  • Dokument potwierdzający możliwość przyłączenia ma charakter informacyjny i wydawany jest wyłącznie dla instalacji odbiorczych.
  • Informacja o możliwości przyłączenia ważna jest 1 rok od momentu wydania.
  • Szczegóły dotyczące sposobu zasilania, czasu realizacji przyłączenia oraz opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej określone zostaną w warunkach i umowie, które otrzymasz po złożeniu odpowiedniego wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.