Zasilanie tymczasowe:

  • prowizorki budowlane / zasilanie imprez
  • sprzedaż / wynajem prowizorek budowlanych, szafek pomiarowych nN
  • wyposażenie w układ pomiarowo - rozliczeniowy stacji transformatorowych SN/nN  dla zasilania placów budowy