Projekty przyłączy elektroenergetycznych

Zgodnie z obowiązującymi procedurami Stoen Operator Sp. z o.o. wszystkie projekty budowlano-wykonawcze dotyczące naszej sieci (projekty przyłączeniowe, usunięcia kolizji, zabezpieczeń kabli, budowy, rozbudowy, przebudowy sieci elektroenergetycznej) powinny zostać uzgodnione w Pracowni Projektowej Stoen Operator Sp. z o.o.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami Stoen Operator Sp. z o.o. wszystkie projekty budowlano-wykonawcze dotyczące naszej sieci (projekty przyłączeniowe, usunięcia kolizji, zabezpieczeń kabli, budowy, rozbudowy, przebudowy sieci elektroenergetycznej) powinny zostać uzgodnione w Pracowni Projektowej Stoen Operator Sp. z o.o.

Projekty usunięcia kolizji

Zgodnie z obowiązującymi w Stoen Operator Sp. z o.o. procedurami wszystkie projekty budowlano-wykonawcze dotyczące naszej sieci (projekty przyłączeniowe, usunięcia kolizji, zabezpieczeń kabli, budowy, rozbudowy, przebudowy sieci elektroenergetycznej) powinny zostać uzgodnione w Pracowni Projektowej Stoen Operator Sp. z o.o.

Zgodnie z obowiązującymi w Stoen Operator Sp. z o.o. procedurami wszystkie projekty budowlano-wykonawcze dotyczące naszej sieci (projekty przyłączeniowe, usunięcia kolizji, zabezpieczeń kabli, budowy, rozbudowy, przebudowy sieci elektroenergetycznej) powinny zostać uzgodnione w Pracowni Projektowej Stoen Operator Sp. z o.o.

Projekty zabezpieczenia kabli Stoen Operator Sp. z o.o.

Przy sporządzaniu dokumentacji technicznej, w której występują zbliżenia i skrzyżowania z siecią elektroenergetyczną należącą do Stoen Operator Sp. z o.o., przed przystąpieniem do prac w pobliżu tej sieci, konieczne jest wykonanie projektu zabezpieczenia kabli energetycznych przed uszkodzeniem.

Przy sporządzaniu dokumentacji technicznej, w której występują zbliżenia i skrzyżowania z siecią elektroenergetyczną należącą do Stoen Operator Sp. z o.o., przed przystąpieniem do prac w pobliżu tej sieci, konieczne jest wykonanie projektu zabezpieczenia kabli energetycznych przed uszkodzeniem.

Uzgadnianie układów pomiarowych

Zgodnie z zapisami zawartymi w technicznych warunkach przyłączenia w przypadku prowadzenia inwestycji, które łączą się z wybudowaniem lub zamontowaniem nowych układów pomiarowych, a także w przypadku modernizacji istniejących instalacji wewnętrznych należy dokonać uzgodnienia projektu układu pomiarowego w Stoen Operator Sp. z o.o.

Zgodnie z zapisami zawartymi w technicznych warunkach przyłączenia w przypadku prowadzenia inwestycji, które łączą się z wybudowaniem lub zamontowaniem nowych układów pomiarowych, a także w przypadku modernizacji istniejących instalacji wewnętrznych należy dokonać uzgodnienia projektu układu pomiarowego w Stoen Operator Sp. z o.o.