Usługi świadczone w ramach tej kategorii:

  • pomiary urządzeń indywidualnej ochrony  przeciwporażeniowej
  • pomiary instalacji ochronnych w budynkach
  • diagnostyka transformatorów 
  • badanie przekładników prądowych i napięciowych
  • regeneracja oleju elektroizolacyjnego