Krajowa gospodarka w drodze do innowacyjności i postępu nie obejdzie się bez nowoczesnej energetyki. O największych wyzwaniach czekających dystrybutorów energii elektrycznej i najbardziej przyszłościowych inwestycjach w strategiczne sieci energetyczne w trakcie XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego mówili przedstawiciele Stoen Operator – prezes zarządu Robert Stelmaszczyk oraz członkini zarządu Agnieszka Okońska.

  • Warszawski operator sieci dystrybucyjnej w ostatnich latach kilkukrotnie zwiększył nakłady inwestycyjne na sieci elektroenergetyczne. Jednocześnie ważnym wsparciem są dotacje unijne. Polska nie poradzi sobie z transformacją energetyczną bez finansowania unijnego.
  • Bilansowanie sieci i rozwój magazynów energii to ważny obszar, ale nie zastąpią inwestycji w sieci. Bez nich ceny energii elektrycznej będą rosnąć.
  • Zapotrzebowanie na moc wzrasta, szczególnie w miastach. Wiązać się to będzie z koniecznością zwiększania przepustowości sieci.

Nakłady na sieci coraz wyższe

Nowoczesne sieci elektroenergetyczne to jeden z celów transformacji energetycznej. Aby spełniać swoje zadania i zapewniać bezpieczeństwo dostaw dla odbiorców, wymagają ciągłych modernizacji i rozbudowy. To szczególnie istotny element w działaniu miejskich OSD. W trakcie panelu „Inwestycje w energetyce – czas przyspieszenia” podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego o wyzwaniach inwestycyjnych strategicznego, stołecznego OSD mówiła Agnieszka Okońska. Członkini zarządu Stoen Operator zwróciła uwagę na szybkie tempo wzrostu poziomu inwestycji spółki w ostatnich latach. Dodała także, że oprócz własnych środków finansowych poszczególnych operatorów, niezwykle istotne jest wsparcie unijne. Według jej opinii Polska nie poradzi sobie z transformacją energetyczną, opierając się tylko na własnym finansowaniu.

Rolę inwestycji w trakcie panelu poświęconego transformacji i sieciom podkreślił także Robert Stelmaszczyk, prezes zarządu Stoen Operator. Jego zdaniem nie można ich odkładać, gdyż zaniechanie rozbudowy i modernizacji sieci może przynieść jedynie wzrosty cen energii elektrycznej.

Potrzeba więcej mocy

Dużym wyzwaniem stojącym przed stołecznym dystrybutorem energii elektrycznej będzie także rosnące zapotrzebowanie na moc. Jeszcze kilka lat temu jego wzrost utrzymywał się na poziomie 1 - 2% rocznie, obecnie mówi się o 5-krotnym zwiększaniu się zapotrzebowania na energię elektryczną do 2030 roku. Robert Stelmaszczyk, w trakcie sesji podczas kongresu, zwrócił szczególną uwagę na znaczne potrzeby rozwijających się w aglomeracji warszawskiej dużych serwerowni i data center. Wskazał także na specyfikę infrastruktury miejskiej i dynamiczny rozwój sektora eMobility. Zwiększone zapotrzebowanie na moc wiązać się będzie z koniecznością zwiększania przepustowości sieci i przyłączeń. Dzięki zrealizowanym już i planowanym projektom Stoen Operator zapewnia swoim odbiorcom bezpieczeństwo energetyczne i wzmacnia szkielet sieci dystrybucyjnej i przesyłowej. Jednak według Agnieszki Okońskiej dużym wsparciem operatorów byłyby także stabilne regulacje i stworzenie spec-ustawy, która pozwoli realizować przyszłe inwestycje.