Aktualności

17 stycznia 2022

Szanowni Państwo,
zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.14.2021.LK z dnia 21 grudnia 2021 r., została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 29/P/9/2021 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie Stoen Operator Sp. z o.o.

30 grudnia 2021

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia 2022 r. Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym informujemy, iż od 1 stycznia 2022 roku u wszystkich Operatorów Sieci Dystrybucyjnych  w Polsce obowiązywać będzie nowy wzór wniosku o określenie warunków przyłaczania mikroinstalacji do sieci / zgłoszenie przyłaczenia mikroinstalacji do sieci (dalej: „wniosek“)

22 grudnia 2021

Informujemy, że w dniu 24.12.2021 r. Biuro Obsługi Klientów - Dystrybucja jest nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy

21 grudnia 2021

Szanowni Państwo,

17 grudnia 2021 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej Stoen Operator Sp. z o.o., która będzie obowiązywać od dnia  1 stycznia 2022 r.

Decyzja opublikowana została w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna Nr 247 (3492) z dnia 17 grudnia 2021 roku.

Informacje o zatwierdzonej Taryfie dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej URE pod adresem www.bip.ure.gov.pl oraz w dołączonym poniżej dokumencie.

09 listopada 2021

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.2.90.2021.MTo z dnia 21 października 2021 r., wydaną na podstawie art. 40 ust.3 pkt.1 i art. 90 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz.610, z późn. zm.), przedsiębiorstwo energetyczne innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zostało wyznaczone do pełnienia funkcji sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego innogy Stoen Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 roku

20 października 2021

Informujemy, że innogy Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator.