Biuro prasowe innogy Stoen Operator inwestuje w smart grid

2020.02.17

innogy Stoen Operator inwestuje w smart grid

  • innogy Stoen Operator inwestuje w rozbudowę inteligentnej sieci elektroenergetycznej
  • Pośród inwestycji znalazł się projekt wdrażania automatyzacji sieci średniego napięcia (SN), m.in. przez zastosowanie wskaźników zwarcia
  • Projekt rozpoczął się w 2019 roku i obejmował zabudowę w wybranych stacjach transformatorowych wskaźników zwarcia wraz z komunikacją do systemu nadzoru

Inwestycje w warszawski smart grid
innogy Stoen Operator regularnie inwestuje w modernizację sieci o rozwiązania z obszaru smart grid. Pozwalają one znacząco zwiększyć efektywność energetyczną sieci. Dodatkowo, modernizacje umożliwiają również zmniejszenie wpływu systemu energetycznego na środowisko naturalne.

Głównym celem najnowszego projektu modernizacyjnego automatyzacji sieci średniego napięcia była poprawa efektywności dystrybucji energii elektrycznej. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom zmniejszone zostaną przerwy w dostawie energii. Będzie to dotyczyło zarówno sytuacji planowanego, jak i awaryjnego wyłączenia zasilania w sieci średniego i niskiego napięcia.

- Istotnym punktem naszej działalności jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii dla naszych klientów – mówi Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu innogy Stoen Operator – Dlatego bardzo poważnie podchodzimy do stałej modernizacji naszej sieci dystrybucyjnej i zwiększania jej niezawodności. Ważnym elementem tych procesów jest inwestowanie w rozwiązania typu smart grid. Zapewniają one najbardziej wydajną poprawę efektywności dystrybucji energii elektrycznej– dodaje.

Inwestycje związane z projektem
W ramach realizacji projektu zabudowano łącznie 200 wskaźników zwarcia w wybranych stacjach transformatorowo-rozdzielczych średniego/niskiego napięcia (SN/nn). Wskaźniki zostały wyposażone także w moduły łączności z systemem nadzoru nad siecią SCADA. Rozwiązanie to ułatwi nadzór w czasie rzeczywistym nad procesami dystrybucji energii elektrycznej w sieci warszawskiego OSD.

- Obecnie jesteśmy na etapie inwestycji w automatyzację linii średniego napięcia – komentuje Łukasz Sosnowski, kierownik projektu w innogy Stoen Operator. – Pozwoli to na zapewnienie szybszej reakcji w razie sytuacji awaryjnych. Pomoże to również podnieść jakość obsługi odbiorców i zwiększyć efektywność kosztową. Dzięki wdrożeniu uzyskaliśmy także dodatkowe możliwość przyłączania odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej.

W ramach działań modernizacyjnych wymieniono również 10 istniejących transformatorów na nowe jednostki niskostratne z automatyczną regulacją napięcia. Zastosowanie tego typu urządzeń to podstawowa metoda umożliwiająca kompensację zmian napięcia w sieci średniego napięcia (SN) i jego utrzymanie w dopuszczalnych zakresach. Aktualnie szeroko stosowane rozwiązania opierają się na konstrukcjach mechanicznych.

Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej
Inwestycja realizowana jest w ramach środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIS). Projekt realizowany jest pod nazwą: „Budowa sieci inteligentnej na terenie Warszawy poprzez automatyzację linii SN w wyniku zastosowania wskaźników przepływu prądów zwarciowych oraz transformatorów z automatycznym przełącznikiem zaczepów” - POIS.01.04.01-00-0002/18.

***
Dodatkowe informacje dla mediów:
Biuro prasowe innogy: +48 (22) 821 41 51
Email: biuro.prasowe@innogy.com