• pomiary urządzeń indywidualnej ochrony  przeciwporażeniowej
 • pomiary instalacji ochronnych w budynkach
 • diagnostyka transformatorów 
 • badanie przekładników prądowych i napięciowych
 • regeneracja oleju elektroizolacyjnego
 • przeglądy i oględziny stacji transformatorowych
 • eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych
 • pomiary ochrony przeciwporażeniowej i odbiory pomieszczeń stacji transformatorowych
 • badania kamerą termowizyjną
 • przygotowanie pomieszczeń stacji
 • gotowość do naprawy urządzeń elektroenergetycznych Klienta
 • raport danych pomiarowych profilowych

 • analiza danych pomiarowych profilowych

 • montaż szaf licznikowych wraz z wykonaniem obwodów wtórnych w nowych i modernizowanych układach pomiarowych pośrednich i półpośrednich
 • wymiana przekładników prądowych, napięciowych w modernizowanych układach pomiarowych
 • montaż układów pomiarowych nN (podliczników) w instalacjach wewnętrznych obiektu
 • prowizorki budowlane / zasilanie imprez
 • sprzedaż / wynajem prowizorek budowlanych, szafek pomiarowych nN
 • wyposażenie w układ pomiarowo - rozliczeniowy stacji transformatorowych SN/nN  dla zasilania placów budowy
 • wynajem przewoźnych stacji transformatorowych SN/nN (kontenerowych)
 • montaż i podłączenie stacji ładowania pojazdów elektrycznych