Stoen Operator Sp. z o.o.
 ul. Piękna 46
 00-672 Warszawa
 NIP: 525-238-60-94
 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 XII Wydział Gospodarczy
 Nr KRS: 0000270640
 Nr konta: 27124062471111000049786116
 Wysokość kapitału zakładowego:
 2 628 938 750,00 zł (wpłacony w całości)

Obecnie dostarczamy energię do ponad miliona Klientów w Warszawie i okolicach. Dzięki wysokiej klasy specjalistom, znacznym nakładom inwestycyjnym, jak również nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska technologiom, utrzymujemy najwyższe standardy pracy sieci.

Stoen Operator nieustannie dba o to, by zapewnić mieszkańcom Warszawy energię. Służby techniczne stale monitorują stan sieci elektroenergetycznej. Wykonują również niezbędne prace eksploatacyjne oraz czuwają całodobowo nad bezpieczeństwem energetycznym miasta.

Robert Stelmaszczyk

Od marca 2007 pełni funkcję Prezesa Zarządu Stoen Operator Sp. z o.o. (wczesniej innogy Stoen Operator Sp. z o.o.).

Wcześniej pracował jako Prezes Zarządu Polish Energy Partners S.A. (teraz część firmy Polenergia S.A.), niezależnego producenta energii.

Od 1998 do 2003 roku był Dyrektorem Branży Energetyki i Prokurentem Siemens w Polsce odpowiedzialnym za całą ofertę urządzeń i usług dla wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii. Przedtem był Dyrektorem Oddziału Utilities firmy Landis & Gyr Sp. z o.o., która dostarczała systemy pomiarowe energii i została przejęta przez Siemens.

W latach 1991 - 1997 pracował jako Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju dla Europy Centralnej i Wschodniej w Westinghouse Electric Corporation, odpowiedzialny za systemy automatyki.

Ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej.

Agnieszka Okońska

Od września 2018 pełni funkcję Członka Zarządu Stoen Operator Sp. z o.o. (wcześniej innogy Stoen Operator Sp. z o.o.).

W latach 2013 - 2017 była Dyrektorem Pionu Finansów i Regulacji w ENERGA OPERATOR SA. Wcześniej od 2010 roku pełniła funkcję Dyrektora Generalnego największego gdańskiego Oddziału ENERGA OPERATOR SA. W latach 1997 – 2010 pełniła funkcję członka zarządu spółki serwisowej Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Zachód, zajmującej się eksploatacją i modernizacją sieci elektroenergetycznej. Oprócz wieloletniego doświadczenia w branży energetycznej posiada też bogate doświadczenie konsultingowe (Deloitte).

Z wykształcenia ekonomistka, politolog, absolwentka UMK w Toruniu, SGH w Warszawie oraz WSFiZ w Warszawie. Ukończyła studia MBA, Florencką Szkołę Regulacji Energetyki oraz liczne kursy branżowe, w tym szkolenie z zakresu Nowych Technologii w Energetyce na Grenoble Ecole de Management.

Członek dwóch europejskich organizacji branżowych Eurelectric i EDSO for Smart Grid, oraz krajowego stowarzyszenia PTPiREE.