• przyłączenia kolizje, modernizacje sieci
 • układy pomiarowe
 • zabezpieczenia skrzyżowań i zbliżeń do kabli Stoen Operator
 • uzgadnianie tras projektowanych sieci elektroenergetycznych
 • materiały informacyjno-szkoleniowe

 • karta służebności
 • karty negocjacji
 • ważne dokumenty
 • materiały informacyjno-szkoleniowe

Ofertę kierujemy do:

 • firm prowadzących prace eksploatacyjne urządzeń inżynieryjnych (np. telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych, wodociągowych itp.) na terenie Warszawy
 • inwestorów prowadzących prace budowlane
 • biur projektowych (zajmujących się projektowaniem m.in. sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych, projektami budynków i innych obiektów)
 • rozpoczynających budowę zarówno do firm, jak i klientów indywidualnych

Rejestr Kwalifikowanych Wykonawców:

 • Za pomocą niniejszego formularza możesz złożyć wniosek o wydanie certyfikatu lub wystąpić o jego odnowienie
 • Zapoznasz się z kryteriami kwalifikacji do danej kategorii w Stoen Operator
 • Pobierzesz i wypełnisz ankietę do celów kwalifikacji wstępnej Usługobiorców

Rejestr Dopuszczonych Wyrobów:

 • Przed złożeniem wniosku o dopuszczenie nowego wyrobu zapoznaj się z specyfikacjami technicznymi oraz procedurą dopuszczenia wyrobów w Stoen Operator
 • Pobierz i wypełnij Zgłoszenie o dopuszczenie nowego wyrobu
 • Prześlij swoje Zgłoszenie wraz z wymaganymi załącznikami z wniosku na adres:
  RDW@stoen.pl

Procedura dopuszczenia wyrobów

Formularz zgłoszenia wyrobów

Standardy dot. WN, SN, nN:

 • Stacje
 • Rozdzielnie
 • Kable i osprzęt
 • Układy pomiarowe
 • Kryteria przyłączania
 • Linie napowietrzne i osprzęt
 • Wytyczne techniczne budowy i rozwiązań