Formularz kontaktowy

Dane identyfikacyjne*

Uzupełnij opis (wymagane)

Wymagane są pliki jpg, pdf, doc o wadze poniżej 5MB

Stoen Operator Sp. z o.o. jest administratorem Twoich danych osobowych znajdujących się w formularzu i są one przetwarzane m. in. w celu wykonania Twojego zapytania. Informacje o Twoich prawach, danych kontaktowych naszych i inspektora ochrony danych, podstawie prawnej przetwarzania, odbiorcach Twoich danych, okresie przechowywania oraz dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania znajdują się tutaj