Obecnie korzystamy z Programów Priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pozyskując dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego.

Nazwa Programu: Zeroemisyjny system energetyczny

Program Priorytetowy 4.6: Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Program Priorytetowy 4.7: Zeroemisyjny system energetyczny Elektroenergetyka – Inteligentna infrastruktura energetyczna

Materiały promocyjne