Stoen Operator podjął współpracę z Politechniką Warszawską przy realizacji koncepcji, której celem jest stworzenie unikalnego ekosystemu energetycznego w strukturze miasta. „Pilotażowa instalacja wytwarzania i magazynowania energii oparta o efektywne i trwałe technologie fotowoltaiczne i bateryjne” powstanie na dachu gmachu Wydziału Inżynierii Materiałowej. Projekt wpisuje się w jedno z kluczowych działań operatora, jakim jest rozwijanie usług elastyczności w stolicy.

Połączone siły nauki i biznesu dla innowacji

Warszawski operator będzie współpracował z naukowcami z czterech wydziałów Politechniki Warszawskiej: Inżynierii Materiałowej, Elektrycznego, Fizyki i Chemicznego. Wspólne działanie jest częścią konkursu STRATEG PW, realizowanego jako część programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

- Ideą przedsięwzięcia jest budowa ekosystemu energetycznego w strukturze miasta – tłumaczy Łukasz Sosnowski, menedżer ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Realizacji Projektów Badawczo-Rozwojowych w Stoen Operator. – Będzie on zasilany z innowacyjnego układu magazynowania energii oraz rozproszonych źródeł energii odnawialnej. Również rozwój systemu wizualizacji sieci pozwoli osiągnąć lepsze monitorowanie obciążenia sieci i komunikację między obiektami energetycznymi – dodaje.

Stoen Operator w ramach projektu poprowadzi prace pilotażowe, opracuje prezentacje rozwiązań cyfrowych w systemach energetycznych oraz analizę technologiczną, w tym aspekty techniczne i prawne współpracy z uczelnią w ramach świadczenia usług elastyczności. Zajmie się również ustaleniem parametrów technicznych nowych urządzeń.

Niższe koszty, większa efektywność i lepsza integracja

Celem projektu jest dostarczanie energii elektrycznej z wykorzystaniem narzędzi IT. Pozwoli to na obniżenie kosztów, zwiększenie efektywności i zintegrowanie rozproszonych źródeł energii w ramach tzw. Inteligentnych Sieci (Smart Grid). System ten łączy działania wszystkich uczestników rynku energii: wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, sprzedaży i użytkowników.

W efekcie powstanie instalacja wybudowana przez uczelnię, która zostanie włączona w inteligentną sieć elektroenergetyczną stolicy.

Obszar, na którym będą prowadzone prace badawczo-rozwojowe, będzie odpowiednio zmodernizowany. Zlokalizowane na nim obiekty zostaną wyposażone w elementy umożliwiające zdalne sterowanie polami liniowymi, zarówno na poziomie niskiego jak i średniego napięcia. Stoen Operator będzie także w stanie monitorować bieżące odczyty parametrów jakościowych energii elektrycznej. Funkcje te umożliwią efektywne zarządzanie siecią dystrybucyjną i zoptymalizują potencjał wykorzystania instalacji magazynująco-wytwórczej. W zamierzeniu projekt nie tylko podniesie komfort korzystania z sieci dystrybucyjnej, ale też zredukuje zużycie energii w przestrzeni miejskiej, a więc i emisję zanieczyszczeń w obrębie Warszawy.

Politechnika Warszawska będzie pełniła rolę tzw. fleksumenta. Oznacza to, że będzie mogła przekazywać wytworzoną energię spółce, ale także ją od niej pobierać. Obie strony będą wówczas aktywnymi uczestnikami w sieci i będą mogły zobowiązać się do określonego działania, np. ograniczać pobór lub oddać zgromadzoną energię.

Sprawdzić trwałość i efektywność

Szacowany czas realizacji projektu obejmuje lata 2023 – 2028. W ramach pierwszej, inwestycyjnej części zaplanowanej do 2026 roku, w lipcu ubiegłego roku zakończyła się faza przygotowawcza i koncepcyjna. Jeszcze w bieżącym roku rozpocznie się budowa instalacji na terenie Politechniki, która potrwa do jesieni 2025 roku. W tym czasie powstanie część fotowoltaiczna wraz z systemami bateryjnymi, opartymi o baterie przepływowe i magazyny litowo-jonowe, ale też algorytmy sztucznej inteligencji czy zaawansowane metody analizy danych.

W części badawczej do końca projektu naukowcy przeanalizują jej działanie, aby opracować rozwiązania optymalne z punktu widzenia efektywności energetycznej i trwałości. Z założenia mogłyby być one wykorzystane w przyszłości w ramach infrastruktury Politechniki Warszawskiej.

Wspólnie ze Stoen Operator, eksperci uczelni sprawdzą także elastyczność energetyczną wydzielonego obszaru miasta, czyli możliwości dostosowywania się systemu energetycznego do zmiennych warunków podaży i popytu na energię przez odbiorców końcowych. Dużym wyzwaniem będzie także opracowanie algorytmu współpracy wszystkich metod magazynowania energii w taki sposób, by kompensować słabsze cechy poszczególnych technologii, a uwypuklać ich mocne strony we wspólnym działaniu.

W planach projektu jest także zainstalowanie ładowarek elektrycznych do aut, rowerów i hulajnóg, dla pracowników uczelni.