13 listopada 2023

Model danych podstawowych dla liczników bezpośrednich Stoen Operator

Szanowni Państwo,

Stoen Operator zamieszcza model danych podstawowych dla liczników bezpośrednich. Model danych podstawowych obowiązuje dla liczników bezpośrednich zdalnego odczytu komunikujących się w technologii PLC i jego celem jest, aby każdy licznik instalowany na sieci Stoen Operator komunikował się w taki sam sposób z koncentratorem danych oraz obsługiwał przypadki użycia opisane w Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie systemu pomiarowego z dnia 22.03.2022 r.

Dokumenty do pobrania:

Model danych podstawowych dla liczników Stoen Operator_v1.0
Opis dzienników zdarzeń oraz lista kodów zdarzeń_v1.0
Opis profili - rejestrowane kody OBIS_v1.0