17 czerwca 2024

Karta aktualizacji IRiESD nr 43/B/25/2024

Uprzejmie informujemy, że Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator.

Przedstawione w niniejszej Karcie aktualizacji nr 43/B/25/2024 zmiany zapisów IRiESD obejmują w szczególności:

  1. Aktualizację usług systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej o dodanie nowej usługi - interwencyjnego ofertowego zwiększenia poboru mocy przez odbiorców, polegającej na zwiększeniu poboru mocy przez odbiorców na polecenie OSP (usługa IZP).
  2. Aktualizację postanowień dotyczących obowiązków Stoen Operator wynikających z wprowadzenia usługi, o której mowa w punkcie 1).
  3. Aktualizację postanowień związanych z pozyskiwaniem danych pomiarowych dla ORed wynikających z wprowadzenia usługi, o której mowa w punkcie 1).

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji kartą aktualizacji nr 43/B/25/2024 oraz o zgłaszanie na załączonym formularzu ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 17.07.2024 r. włącznie.

Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogę elektroniczną na adres: iriesd@stoen.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

Projekt Karty aktualizacji IRiESD nr 43/B/25/2024
Dokument wyjaśniający do Karty aktualizacji nr 43/B/25/2024
Tekst ujednolicony IRIESD ze zmianami wynikającymi z Karty aktualizacji nr 43/B/25/2024
Formularz zgłoszenia uwag do Karty aktualizacji nr 43/B/25/2024