× Zamrożenie ceny prądu – Tarcza Solidarnościowa. Więcej informacji znajdziesz tutaj
26 września 2023

Karta aktualizacji IRiESD nr 32/B/17/2023

Szanowni Państwo,
zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.24.2023.ŁW z dnia 22 września 2023 r., została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 32/B/17/2023 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie Stoen Operator Sp. z o.o.

Przedstawione w niniejszej Karcie aktualizacji zmiany zapisów IRiESD wynikają z:

  • ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2376 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2022 r., poz. 2337),
  • rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 788),
  • rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 703),
  • rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2022 r., poz. 2505 z późn. zm.),
  • konieczności doprecyzowania postanowień IRiESD odnoszących się do zgłaszania reklamacji oraz do współpracy Stoen Operator z OSDn, POB i sprzedawcami

oraz korekt redakcyjnych, w tym m.in. aktualizacji numeracji publikatorów aktów prawnych.

Zgodnie z powyższą decyzją Karta aktualizacji nr 32/B/17/2023 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązuje od 9 października 2023 roku.

Dokumenty do pobrania:

Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca Kartę aktualizacji IRiESD nr  32/B/17/2023 Pobierz

Karta aktualizacji IRiESD nr 32/B/17/2023 Pobierz