Taryfy / Gospodarstwo domowe / Grupa taryfowa R (ryczałt)