Zamrożenie ceny prądu – Tarcza Solidarnościowa. Więcej informacji znajdziesz tutaj
Zwiększamy bezpieczeństwo eBOK – wprowadziliśmy uwierzytelnianie wieloskładnikowe 

Zdalny odczyt na wniosek klienta

Nowelizacja Ustawy Prawo Energetyczne umożliwia odbiorcy końcowemu w gospodarstwie domowym, przyłączonemu do sieci Stoen Operator wystąpienie z wnioskiem o zainstalowanie licznika zdalnego odczytu.

Spółka w danym roku kalendarzowym zainstaluje na wnioski odbiorców, przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV liczniki zdalnego odczytu, w nie więcej niż 0,1% przyłączonych punktów poboru energii.
W 2023 r. z tej możliwości skorzystać może nie więcej niż 1000 odbiorców.

Koszt instalacji licznika zdalnego odczytu wynosi dla:

  1. 1-fazowy licznik zdalnego odczytu: 225 zł netto.
  2. 3-fazowy licznik zdalnego odczytu: 257 zł netto.

Ustawowy termin instalacji licznika zdalnego odczytu na wniosek klienta wynosi 4 miesiące od dnia wystąpienia o to odbiorcy końcowego.

Aby skorzystać z usługi należy wypełnić wniosek.

Co to jest licznik zdalnego odczytu?
Licznik zdalnego odczytu to urządzenie elektroniczne mierzące pobór i wprowadzenie do sieci energii elektrycznej. W odróżnieniu od liczników konwencjonalnych ma możliwość automatycznego przesyłania danych do operatora sieci dystrybucyjnej.
Licznik umożliwia odczyt wskazań w sposób zdalny. Oznacza to, że kontroler poboru energii nie powinien już dokonywać odczytu licznika w sposób tradycyjny poza sytuacjami awaryjnymi.
Wskazania licznika są podstawą do rozliczenia usługi dystrybucji oraz energii elektrycznej pobranej w danym okresie rozliczeniowym. Dane odczytywane z licznika zdalnego odczytu są przekazywane do Twojego sprzedawcy energii.

Wniosek o wymianę licznika tradycyjnego na licznik ze zdalną transmisją danych
Ulotka - licznik zdalnego odczytu