Za pomocą niniejszego formualrza możesz złożyć wniosek o wydanie certyfikatu lub wystąpić o jego odnowienie. Zanim przejdziesz do uzupełniania formualrza wypełnij Ankietę kwalifikacji wykonawców - możesz ją pobrać w sekcji "Ważne dokumenty". Skompletuj też pozostałe załączniki wymagane do złożenia wniosku, zgodnie z listą wzkazaną u dołu formularza, w sekcji "Załączniki". Wraz ze wysłaniem formularza, Wnioskodawca uznaje reguły procesu w celu przeprowadzenia kwalifikacji wstępnej Usługobiorców Stoen Operator jako wiążącą podstawę przeprowadzenia kwalifikacji wstępnej.

Określ szczegóły certyfikatu, o który się ubiegasz.

Poziom napięcia

Przynajmniej jedna kategoria musi być zaznaczona!

Rodzaj uprawnień

Przynajmniej jeden rodzaj musi być zaznaczony!

Wskaż projekty które mogą powierdzić posiadane przez Ciebie kwalifikacje. Zwróć uwagę, aby odnosiły się one do kategorii i rodzaju uprawnień, o które się ubiegasz. Przy ocenie referencji bierzemy pod uwagę wyłącznie projekty zrealizowane na rzecz OSD/OSP (zrzeszonych w PTPiREE). Powyższy zapis dotyczy przede wszystkim prac wykonywanych na wysokim napięciu.

LP Data realizacji Zleceniodawca Krótka charakterystyka zakresu robót

Załącz wymagane dokumenty zgodnie z poniższą listą oraz opcjonalnie certyfikaty, które posiadasz. Załączone dokumenty traktowane będą poufnie (Służą tylko do procesu Kwalifikacji Wstępnej Usługobiorców i nie mogą być udostępnione stronie trzeciej)

Wymagane

Dodaj wymagane poniżej załączniki !

Opcjonalne

Stoen Operator Sp. z o.o. jest administratorem Twoich danych osobowych znajdujących się w formularzu i są one przetwarzane m. in. w celu wykonania Twojego zapytania. Informacje o Twoich prawach, danych kontaktowych naszych i inspektora ochrony danych, podstawie prawnej przetwarzania, odbiorcach Twoich danych, okresie przechowywania oraz dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania znajdują się tutaj.

Ankieta dla celów kwalifikacji wstępnej Usługobiorców - Stoen Operator

[plik DOCX 188Kb]

Pobierz >

Kryteria kwalifikacji do danej kategorii w Stoen Operator

[plik PDF 227Kb]

Pobierz >