Przepisy

Niestety albo i stety  – całą budowlankę oplatają różne przepisy, kodeksy, BHP- jest tego cała masa. Dobry inżynier musi się w tym wszystkim bardzo dobrze odnajdywać, bo spoczywa na nim odpowiedzialność zarówno za bezpieczeństwo ludzi w czasie budowy, jak i potem użytkowników danego projektu. Niestety – mówimy tu o kwestiach bardzo wrażliwych, bo dotyczących zdrowia i życia ludzkiego.

Jednak kij ma dwa końce – i czasem ilość papierków, które są tylko papierkami potrzebnymi do załatwienia jakiejś spawy jest tak duża, że nie sposób spełnić wszystkich wymogów formalnych… Dajmy na to kwestie związane z odbiorem domu. Po pierwsze – bardzo rzadko ktokolwiek sprawdza, czy taki odbiór miał miejsce, a po drugie – niestety bardzo często zaświadczenia, które potrzebujemy do uzyskania odbioru, nie mają nic wspólnego ze sprawdzeniem stanu faktycznego budynku. Tym bardziej wydaje się to absurdalne, że trzeba chodzić i załatwiać wiele formalności tylko i wyłącznie dla papierka…